Fossiele brandstoffen zijn versteende resten van planten en dieren, fossielen, waaruit aardgas, aardolie of steenkool ontstaat. Deze brandstoffen ontstaan door de afbraak van deze overblijfselen. Het winnen hiervan is eenvoudig en wordt tot de dag van vandaag daarom vaak gebruikt.

Het nadeel van fossiele brandstoffen is dat er bij het winnen hiervan veel koolstofdioxide vrij komt. Dit draagt bij aan het broeikaseffect, wat negatieve gevolgen heeft voor het milieu en klimaat. Het gevolg is namelijk dat het broeikaseffect bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Een ander negatief gevolg van het winnen van fossiele brandstoffen is dat er verbrandingsproducten als fijnstof, roet, stikstof- en zwavelverbindingen in de lucht komen. Dit leidt tot hevige luchtvervuiling.

Omdat het gebruik van fossiele brandstoffen ontzettend schadelijk is voor het milieu, is het noodzakelijk om over te schakelen op duurzame energie en alternatieven als zonnepanelen en warmtepompen.